Terrassa disposarà d’un Pla Director per arranjar els polígons i definir el futur industrial de la ciutat
 
  • L’Ajuntament preveu un pla director que definirà el futur dels polígons d’activitat econòmica de la ciutat

  • L’Agrupació de Polígons de Terrassa posa en marxa un formulari via web per recollir les incidències dels polígons

L’equip de Promoció Econòmica, encapçalat Tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, l’Isaac Albert, i la Junta Directiva de l’Agrupació de Polígons de Terrassa, presidida per en Jordi Vilar, s’han reunit per valorar la situació dels polígons de la ciutat i establir les línies d’actuació.

En aquest sentit s’ha acordat crear una comissió mixta de treball entre l’Ajuntament i l’Agrupació de Polígons de Terrassa per definir les estratègies a curt i mig termini que possibilitin la millora dels polígons. El primer aspecte que s’ha anunciat és l’elaboració d’un pla director que en diagnostiqui la situació i defineixi l’estratègia industrial de Terrassa.
 

El Tenint d’Alcalde, Isaac Albert, ha manifestat durant la reunió que considera absolutament necessari aquest espai de trobada amb continuïtat, entenent-lo com un marc d’interlocució per millorar la situació del polígons més enllà de la demanda immediata. En aquest sentit, ha anunciat que el govern municipal ja ha iniciat els tràmits pertinents per desenvolupar un Pla director de Polígons que en diagnostiqui la situació un per un i defineixi l’estratègia industrial de Terrassa. Un document que pot beneficiar-se notablement d’aquesta nova comissió mixta amb l’Agrupació de Polígons com un espai que ha de contribuir a recuperar l’atractiu econòmic i empresarial de la ciutat.
 

Per als representants de l’Agrupació de Polígons de Terrassa el Pla Director també ha de servir per diagnosticar les necessitats dels polígons. El Pla Director permetrà prioritzar les més urgents i trobar les vies de solució a través de les partides dels pressupostos municipals destinades a manteniment i inversions.
 

El Tinent d’Alcalde ha destacat les següents actuacions previstes i que es duran a terme de manera immediata: el desenvolupament del pla de modernització dels polígons del Sud de la ciutat i la licitació per urbanitzar els Bellots II, després que l’informe de Carreteres i l’ACA hagi estat favorable. En Jordi Vilar, president de l’Agrupació, considera que els Bellots II és imprescindible per atraure a la ciutat empreses que requereixin de molta superfície en un emplaçament estratègic en la cruïlla entre la C58, la B40 i la C16.
 

A la reunió s’ha acordat que totes les sol·licituds o reclamacions dels empresaris que afectin al polígons es traslladin a Promoció Econòmica amb independència del seu àmbit, és a dir, encara que siguin problemes derivats de la mobilitat o que tinguin veure amb l’urbanisme, entre altres.
 

Per la seva banda, l’Agrupació de Polígons de Terrassa ha posat en marxa un web amb un formulari perquè pugueu traslladar-nos les incidències o els problemes que us trobeu als polígons.
 

En aquest enllaç trobareu el formulari

Podeu trobar més informació al nostre web
 
Agrupació de Polígons de Terrassa
Secretària Pilar Lorés - Tel. 93736036
Sant Pau, 6
08221 Terrassa
poligonsterrassa@cecot.org