portada

L’Agrupació de Polígons de Terrassa s'ha constituït com a canal d’interlocució entre les empreses ubicades a polígons i l’Ajuntament.

Neix amb l’objectiu d’esdevenir l’entitat representativa de les empreses de Terrassa en l’àmbit dels polígons i actuar com a canal d’enllaç entre els problemes identificats per les empreses i l’Ajuntament.

Entre els reptes més immediats, l’Agrupació de Polígons es planteja:

  • Definir les estratègies a curt i mig termini que possibilitin la millora dels polígons.
  • Negociar el pressupost municipal destinat als polígons i orientar les actuacions de l’Ajuntament en aquest àmbit.
  • Impulsar l’elaboració d’un pla director que diagnostiqui la situació dels polígons, identifiqui les prioritats de les actuacions i elabori un pressupost per millorar-los.
  • Estimular la creació d’associacions als polígons de la ciutat.

 

L’Agrupacio Poligons Terrassa està adherida a:

Projectes en els que estem adherits: