Les nostres propostes

Millora de la governança municipal

• Impulsar la simplificació administrativa, la transparència i la tramitació digital.
• Donar resposta a totes les tramitacions en curs sense esperar a l’últim dia.
• Crear finestres úniques per a les gestions de les empreses.
• Revisar i escurçar els terminis per a l’obtenció de les llicències d’activitat.
• Comptar amb les entitats empresarials per definir programes publicoprivats.
• Publicar anualment la relació d’ingressos provinents de l’activitat econòmica i les despeses destinades a afavorir-la.

Treballar per la modernització dels PAE
• Els municipis han de procedir a la recepció de tots els polígons industrials.
• Invertir per arranjar i modernitzar els PAE.
• Promoure i afavorir la mancomunitat de serveis en els polígons.
• Fomentar l’associacionisme empresarial dels polígons.
• Adequar les infraestructures de telecomunicacions i l’arribada de la fibra òptica, així com establir els recursos adients perquè les ciutats esdevinguin ciutats 5G.

Incentivar fiscalment l’activitat econòmica i la creació d’ocupació
• Minimitzar la pressió fiscal sobre les empreses i harmonitzar les bonificacions dels impostos municipals posant l’èmfasi en l’ocupació.
• Bonificar el 95% de l’ICIO per a la construcció de locals per al trasllat a zones industrials i que s’ampliï del 25 al 50% la bonificació per a naus obsoletes.
• Bonificar el 95% de l’ICIO per a la instal·lació de sistemes d’energia solar, així com la bonificació posterior del 50% de l’IAE.

Millorar la mobilitat als PAE
• Elaborar plans de mobilitat als polígons.
• Dur a terme una coordinació municipal del transport d’empresa per compartir-lo dins del PAE.
• Crear un servei d’autobusos llançadora i carrils bici per afavorir la mobilitat des dels centres urbans fins als polígons.
• Fomentar les iniciatives privades per compartir vehicle.

Potenciar el talent
• Detectar els perfils formatius més demanats per les empreses.
• Demanar la creació dels graus que l’activitat econòmica requereixi.
• Impulsar la col·laboració per a desplegar la formació contínua i ocupacional.