El diluvi normatiu que ofega la nostra economia

El Banc d’Espanya i l’economista Juan S. Mora Sanguinetti adverteixen que Espanya pateix els efectes negatius de la seva complexitat normativa, causada per l’alta producció de normes per part de l’administració pública. Entre 1979 i 2021, es van aprovar més de 411.804 normes noves a Espanya, amb un augment anual constant, sent-ne més de 12.000 l’any 2021. Aquesta situació genera dificultats per al compliment de les normes, inseguretat jurídica i increments de costos.

La complexitat normativa té tres factors principals: l’excés de quantitat de normes, problemes de comprensió causats per qüestions lingüístiques, ambigüitat o mala redacció, i la complexitat de la relació entre les diferents normes. Això afecta negativament les empreses, ja que dificulta el compliment legal, desvia recursos de l’activitat principal i impedeix la competitivitat i l’aparició de noves oportunitats. La sobre regulació també limita la creació d’empreses i la seva expansió, així com l’atracció d’inversions.

A Catalunya, la situació és encara pitjor, liderant la producció de normes amb un increment especialment notable a causa de la pandèmia de la COVID-19. Tot i la importància de tenir legislació adequada per garantir els drets i deures dels ciutadans, una mala qualitat normativa esdevé un obstacle per al progrés. És necessari un compromís per part de l’administració, les forces polítiques i els agents socials per impulsar una simplificació normativa eficient, respectant principis com “una més, una menys”. Això permetrà frenar l’excés de regulació i promoure un creixement econòmic sostenible sense asfixiar les empreses.

Via Empresa | El diluvi normatiu que ofega la nostra economia