Bonificacions en la taxa sobre la gestió de residus municipals

L’Ajuntament de Terrassa contempla a la normativa vigent que s’estableixi un tipus especial de bonificació, de fins a un 13% de la quota, adreçada als establiments i activitats que realitzin accions per a la reducció del volum de residus generats.