A Terrassa encara hi ha unes 7.600 edificacions amb amiant

L’Ajuntament de Terrassa ha completat un estudi sobre la presència d’amiant al municipi, utilitzant tecnologies avançades de teledetecció. Aproximadament 7.600 edificis a la ciutat, que inclouen un 30% de construccions privades i un 12% de les públiques, contenen aquest material. Aquestes dades s’ajusten a tendències similars en altres municipis.

Per complir amb les normatives de la UE, estatals i autonòmiques, que exigeixen la retirada de l’amiant abans del 2032, l’Ajuntament ha de desenvolupar un cens i un pla d’actuació. A més, s’ha creat una comissió de seguiment amb representants d’entitats locals i professionals per supervisar aquest procés.

La Generalitat està considerant reforçar les subvencions per als propietaris privats per a la retirada de l’amiant, potencialment combinant-la amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. L’Ajuntament també està investigant la possibilitat d’exempcions o bonificacions fiscals per a aquells que es comprometin amb la retirada de l’amiant.

L’amiant és un material tòxic que es va utilitzar àmpliament en la construcció i la indústria fins als anys 90. Ara es considera un residu perillós que ha de ser retirat amb precaució, ja que la inhalació de les seves microfibres pot ser nociva per a la salut. Les disposicions legals exigeixen una gestió segura i responsable d’aquest material.

Diari Terrassa 8 de febrer 2024