Terrassa valora crear comunitats energètiques en l’àmbit industrial

errassa és el tercer municipi amb més instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum a Catalunya, amb 1.381 instal·lacions, superat només per Sant Cugat del Vallès i Barcelona. Tot i això, aquestes representen només el 4% dels edificis de la ciutat, amb la majoria en habitatges unifamiliars. Les instal·lacions d’autonconsum compartit són només el 1%, una tendència que l’Ajuntament vol potenciar, especialment en el sector empresarial, que està mostrant un creixement notable.

L’Ajuntament ha impulsat dos estudis, un tècnic i un altre jurídic, en col·laboració amb la Diputació, amb la participació de dotze empreses, per promoure l’autoconsum compartit i les comunitats energètiques en els sectors industrials. Segons l’estudi tècnic, tot i la inversió necessària, l’autoconsum té un gran potencial a Terrassa, amb beneficis significatius per a les empreses participants. L’estudi jurídic ha conclòs que la millor opció per dur a terme una comunitat energètica seria crear una associació, ja que la majoria dels interessats no estan disposats a aportar capital a altres tipus de societats.

L’Ajuntament ha actualitzat les ordenances fiscals per incentivar l’autoconsum compartit, oferint una bonificació del 50% de l’IBI durant cinc anys a qui cedeixi les seves cobertes per a instal·lacions fotovoltaiques. També s’està treballant en la creació d’un banc de cobertes per facilitar aquesta pràctica.

Diari de Terrassa 15 de febrer 2024