Consell Comarcal | Presentació del nou espai virtual Sompolígons.cat

El 27 de febrer de 2024 es va dur a terme la presentació del nou espai virtual Sompolígons.cat, organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb la col·laboració de Cecot. Aquesta iniciativa té com a objectiu convertir-se en el portal de referència per a informació sobre els polígons industrials de la comarca, fomentant la cooperació empresarial i facilitant la transició energètica i la modernització dels espais productius.

Durant l’esdeveniment, es van presentar les dades, productes i serveis més rellevants oferts pel nou espai virtual, així com es va explicar la iniciativa de la Comunitat Vallès PAE com a exemple de cooperació territorial. La sessió va estar dirigida a mitjans de comunicació locals, representants d’ajuntaments, administracions i entitats del territori, així com a empreses industrials i de serveis interessades.

El programa de l’esdeveniment va incloure una benvinguda institucional a càrrec del president de la Cecot i del Conseller Comarcal, la presentació del web Som Polígons per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal, i una taula de convidats amb representants d’entitats empresarials i de polígons. En aquesta taula es va debatre sobre la importància de la cooperació empresarial i el sentiment de pertinença als polígons, amb la participació de diverses figures representatives del sector empresarial local.

Conell Comarcal 27 de febrer