Recomanacions per millorar la seguretat als polígons

T’informem que des de l’Agrupació de Polígons de Terrassa vam mantenir una reunió amb l’Intendent Major-Cap de la Policia Municipal i  l’Inspector Sots cap ABP Terrassa per informar-los de les preocupacions relacionades amb els recents robatoris als polígons de la nostra ciutat.

Durant la trobada, ens van traslladar diverses recomanacions per millorar la seguretat de les naus:

  • Instal·lar sistemes de seguretat: van remarcar la importància de la instal·lació de reixes a les finestres, la implementació d’alarmes i la instal·lació de sistemes de càmeres de vigilància per dissuadir i proporcionar proves en cas de robatori.
  • Millorar la il·luminació:  van incidir en la necessitat d’instal·lar llums amb sensors de moviment per augmentar la visibilitat i reduir el risc de robatoris a les naus.
  • Col·laboració amb les autoritats: es va reforçar la importància de mantenir una estreta relació amb les autoritats locals i informar-los de qualsevol activitat sospitosa per millorar la resposta i la prevenció dels robatoris.

A més, ens vam comprometre a mantenir reunions periòdiques amb les autoritats locals per traslladar-los tots els incidents recollits. D’altra banda, com a resultat de les diferents reunions mantingudes  amb l’Ajuntament per abordar les preocupacions dels polígons, aquest ens ha confirmat la instal·lació de càmeres de seguretat a les entrades i sortides del polígon per reforçar la seguretat. Posem també a la teva disposició un formulari d’incidències que pots omplir per informar-nos de qualsevol problema que detectis al polígon. T’animem a completar aquest formulari per ajudar-nos a identificar les incidències de manera més eficient.

Més informació