L’Agrupació de Polígons de Terrassa

Treballa, entre altres, per definir les estratègies a curt i mitjà termini que possibilitin la millora dels polígons, negociar el
pressupost municipal destinat als polígons i orientar les actuacions de l’Ajuntament de Terrassa en aquest àmbit i estimular la creació d’associacions als polígons de la ciutat

Dimarts, 28 de maig de 2024 – Diari de Terrassa