Els polígons reclamen el centre de serveis dels Bellots

L’Agrupació de Polígons de Terrassa (APT), que ja compta amb set associacions d’empreses que representen deu polígons, assenyala que hauria d’haver entrat en funcionament abans de l’estiu.

L’APT demana accelerar la posada en marxa de la Masia dels Bellots com a nou centre de serveis a les empreses i les activitats econòmiques de la ciutat, amb especial atenció als polígons industrials. El seu president, Jordi Vilar, recorda que hauria d’haver entrat en funcionament abans de l’estiu d’aquest any, un cop finalitzades les obres de remodelació el passat mes de maig, però que encara no és operatiu.

Per això és una de les qüestions que posaran sobre la taula dilluns en la seva primera reunió institucional amb la nova regidora d’Indústria i Empresa de l’Ajuntament de Terrassa, Maise Balcells. També volen posar en comú el Pla Director de Polígons i “la dotació pressupostària per executar les actuacions definides, l’establiment de mesures que permetin l’arranjament, o bé la demolició de les naus obsoletes, així com accelerar el procés d’obertura de naus per adequar-la als tempos que requereix l’activitat econòmica, entre d’altres”, expliquen en un comunicat emès ahir, en què, d’altra banda, Vilar celebra el ritme de constitució de les diferents associacions d’empreses i propietaris dels polígons industrials de Terrassa.


I és que l’APT, associada a la Cecot, vehicula ja la interlocució de 10 dels 16 polígons d’activitat econòmica de la ciutat amb
l’Ajuntament. Des del 2019, l’ens ha promogut la creació de diferents associacions d’empreses i propietaris dels polígons industrials de Terrassa i avui dia ja n’hi ha set (sis de noves i la dels Bellots, que ja existia), que reuneixen, en total, una desena de polígons. L’última que s’ha constituït, al setembre, és l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons del Nord que aglutina els polígons Nord, Can Petit i Franja Nord i que neix com a resultat de la voluntat d’un grup d’empresaris preocupats per la situació dels polígons.

Així, els polígons amb representació a l’APT són Can Farcan, Can Parellada Industrial, Colom II, Segle XX, Santa Margarida I,
Santa Margarida II, Can Petit, Polígon Nord, Franja Nord i els Bellots.

18 novembre del 2023 | Diari de Terrassa

S’aprova el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032

S’ha aprovat el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, amb l’objectiu, fixat per la Unió Europea, de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i de tot el territori abans de l’any 2032.

A Catalunya, encara hi ha més de 4 milions de tones d’amiant. Es troba en forma de fibrociment a les teulades, en dipòsits, baixants o jardineres, com a aïllament tèrmic i acústic. L’any 2032, bona part d’aquest amiant caducarà i cal retirar-lo, ja que les microfibres que pot alliberar si es degrada provoquen càncer i altres malalties.    

El Pla conté 21 actuacions, organitzades en 4 àmbits:

  • Identificació: s’hi inclouen accions enfocades a la seva detecció.
  • Retirada: es preveuen accions de priorització de l’erradicació en edificis públics, promoció de l’eliminació en l’àmbit privat i per al dipòsit controlat i tractament segur dels residus, així com reciclatge.
  • Prevenció: crear campanyes de sensibilització, revisar els protocols en cas d’emergència, fer seguiment de la salut dels treballadors que hi han estat exposats i reforçar la recerca sanitària.
  • Nou marc normatiu: cal disposar d’una Llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, desenvolupar el reglament necessari i impulsar canvis normatius a la legislació d’àmbit estatal.

Finançament

Aquest 2023 s’ha constituït un fons específic de 10 milions d’euros, ampliable, a més de l’esforç inversor que la Generalitat destina anualment a la retirada d’amiant d’edificis públics i al foment de la retirada en l’àmbit privat.

Més de 4 milions de tones

L’amiant es va fer servir de manera general entre els anys 1950 i 1990, ja que era un material abundant i econòmic.

Malauradament, es va comprovar que si s’altera allibera microfibres. Això pot provocar càncer, asbestosi i mesotelioma maligne. Per aquest motiu, l’any 2002 se’n va fer efectiva la prohibició total. El que ja estava instal·lat es podia fer servir fins al final de la seva vida útil.

El cicle de vida estimat és de 30 a 50 anys, així que es calcula que l’any 2030 més del 85% d’aquests materials hauran superat la seva vida útil.

Entre les actuacions que ja s’han dut a la pràctica destaquen l’elaboració d’un cens de l’amiant a Catalunya; línies de subvencions i actuacions singulars a Badia del Vallès o a les àrees afectades per la pedregada de l’agost de l’any passat al Baix i Alt Empordà i al Pla de l’Estany.

Només a Catalunya hi ha 4 milions de tones

Més informació

Font: Pla per retirar tot l’amiant abans de 2032. gencat.cat

20 i 21 de desembre | Punt de vacunació mòbil al Parc Vallès

Avui i dèma, 20 i 21 de desembre un ‘motor home’ de la companyia automobilística SEAT estarà instal·lat a Terrassa, a l’aparcament del Parc Vallès, per vacunar sense cita contra la COVID-19. L’objectiu d’aquesta estratègia és ajudar a incrementar la vacunació per seguir augmentant la immunització poblacional i minimitzar-ne els contagis. 

Aquest vehicle estarà  disponible per a tota la població major de 12 anys que es vulgui vacunar amb la primera dosi i per a majors de 60 anys o vacunats amb Jansenn que necessitin la dosi de reforç. No s’hi vacunaran nens. L’horari serà des de les 9 h fins a les 19 h. El camió té capacitat per administrar fins a 1.000 dosis diàries de vacunes contra la COVID-19.

Podeu trobar més informació sobre la dosis de record al següent enllaç. 

L’Ajuntament de Terrassa i l’Agrupació de Polígons de Terrassa reparteixen gratuïtament 50.000 mascaretes higièniques entre les empreses ubicades als polígons

Jordi Vilar, president de l’Agrupació de Polígons de Terrassa, ha arribat a un acord amb l’Ajuntament per distribuir gratuïtament mascaretes higièniques entre les empreses dels diferents polígons industrials de la ciutat.

Aquestes mascaretes higièniques estan homologades segons la Norma UNE-EN 149:2001 + A1:2010. La mida de la màscareta és de 17 x 9,5 cm. 

No reutilitzables.

Les empreses que ho sol·licitin podran disposar de 50 mascaretes gratuïtes, que hauran de recollir en les nostres oficines del c. Sant Pau, 6 de Terrassa, entre el dilluns 8 de juny i el divendres 12 de juny, en horari de 9.00 h a 14.00 h.