Les dues taxes de residus incrementaran el rebut un 50%

Els municipis vallesans, com Terrassa, han decidit transferir la gestió del tractament de residus al Consell Comarcal del Vallès Occidental, el que provocarà un augment del 50% en la factura per als contribuents. Els contribuents hauran de pagar dues taxes: una per la recollida de residus a l’ajuntament i una altra per al tractament al consell comarcal.

La taxa municipal no augmentarà el 2024, però es crearà una nova taxa al consell comarcal, que aplicarà un increment del 50% sobre la taxa de cada municipi. En la pràctica, això significa un augment del 50% en les despeses en residus per als contribuents. Les estimacions suggereixen una taxa mitjana comarcal d’uns 60-62 euros a l’any per als domicilis i al voltant de 200 euros per als comerços, tot i que l’import exacte depèn de la quota municipal de cada contribuent.

Amplia la informació aquí

6 d’octubre de 2023 | Diari de Terrassa