Les patronals del Consell Territorial de la Pime, preocupades pels robatoris constants de coure

En els últims mesos, diverses indústries catalanes han denunciat un preocupant increment dels robatoris de cablejat de coure, essencials per als seus processos productius i interns. Aquesta situació està provocant greus conseqüències, com la interrupció dels serveis i les pèrdues econòmiques.

Els robatoris de coure no només generen costos directes per substituir el material, sinó també danys col·laterals devastadors, afectant la competitivitat i sostenibilitat de les empreses. Xavier Panés, del Consell Territorial de la Pime (CTP), insta les autoritats i la ciutadania a intensificar els esforços per prevenir aquests delictes.

La continuïtat d’aquestes pèrdues posa en risc la viabilitat i l’ocupació de les empreses locals, amb un impacte significatiu en l’economia. La col·laboració ciutadana és clau per abordar aquesta problemàtica.

Divendres, 24 de maig de 2024 – viaempresa.cat