Alarma en la indústria catalana pel robatori de coure en empreses

El robatori de coure s’està convertint en un problema econòmic de gran magnitud a Catalunya. Aquests robatoris no només afecten milers de ciutadans, com es va veure en l’episodi de caos a Rodalies durant la jornada electoral del 12 de maig, sinó que també estan perjudicant greument les empreses industrials.

L’Agrupació de Polígons de Terrassa, que representa més de 1.800 empreses, ha alertat públicament sobre aquesta situació. El cap de setmana passat, quatre empreses de la mateixa zona van patir robatoris simultanis de coure, extraient-lo a través dels transformadors de la xarxa elèctrica de les companyies. Aquesta onada de robatoris suposa un elevat cost per a l’activitat empresarial i posa en perill la viabilitat de moltes empreses locals.

Divendres, 24 de maig de 2024 – msn.com Alarma en la industria catalana por el robo de cobre en empresas (msn.com)