Pla Director Polígons d’Activitat Econòmica de Terrassa

Us informen que  l’Ajuntament de Terrassa està impulsant el Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica (PDPAE) com un instrument que, per part de l’Ajuntament, pretén establir un full de ruta per promoure la competitivitat de les empreses i els polígons industrials del municipi a curt, mig i llarg termini.

Des de l’Agrupació ens hem compromès a col·laborar activament en el procés de redacció d’aquest Pla.

Per aquest motiu volem traslladar-vos una de les primeres activitats que s’emmarquen en el procés de redacció del pla és la realització d’una enquesta que permetrà identificar actuacions que contribueixin a millorar el posicionament i la competitivitat dels nostres PAE.

Us demanen el vostre suport responent aquesta enquesta que només us prendrà uns minuts.