Les patronals del Consell Territorial de la Pime, preocupades pels robatoris constants de coure a les indústries de Terrassa

En els darrers mesos, les indústries catalanes han alertat sobre un augment preocupant dels robatoris de cablejat de coure, essencial per als seus processos productius i funcionament intern. Aquesta situació està causant interrupcions en els serveis i pèrdues econòmiques significatives. El Consell Territorial de la Pime (CTP) ha fet una crida a les autoritats i a la ciutadania per intensificar els esforços de prevenció i persecució d’aquests delictes. Xavier Panés, president del CTP, destaca que les empreses, majoritàriament pimes amb una mitjana de tretze treballadors, no poden suportar indefinidament aquestes pèrdues sense posar en risc la seva viabilitat i la de l’economia local.

Divendres, 24 de maig de 2024 – fagem.org