Consell Comarcal | Presentació del nou espai virtual Sompolígons.cat

El 27 de febrer de 2024 es va dur a terme la presentació del nou espai virtual Sompolígons.cat, organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb la col·laboració de Cecot. Aquesta iniciativa té com a objectiu convertir-se en el portal de referència per a informació sobre els polígons industrials de la comarca, fomentant la cooperació empresarial i facilitant la transició energètica i la modernització dels espais productius.

Durant l’esdeveniment, es van presentar les dades, productes i serveis més rellevants oferts pel nou espai virtual, així com es va explicar la iniciativa de la Comunitat Vallès PAE com a exemple de cooperació territorial. La sessió va estar dirigida a mitjans de comunicació locals, representants d’ajuntaments, administracions i entitats del territori, així com a empreses industrials i de serveis interessades.

El programa de l’esdeveniment va incloure una benvinguda institucional a càrrec del president de la Cecot i del Conseller Comarcal, la presentació del web Som Polígons per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal, i una taula de convidats amb representants d’entitats empresarials i de polígons. En aquesta taula es va debatre sobre la importància de la cooperació empresarial i el sentiment de pertinença als polígons, amb la participació de diverses figures representatives del sector empresarial local.

Conell Comarcal 27 de febrer

Treball vol controlar a distància el registre horari de la jornada laboral

El Ministeri de Treball de l’Espanya està intensificant les mesures per assegurar el compliment de la jornada laboral de 37,5 hores sense reduir els salaris, una prioritat per al govern fins al 2025. Per combatre el frau, es proposa digitalitzar el control horari, permetent a la Inspecció de Treball consultar-lo a distància. Durant les negociacions amb sindicats i patronals, el secretari d’estat de Treball ha destacat els beneficis d’aquesta proposta, assenyalant que l’ús del paper facilita la manipulació i dificulta la custòdia del registre. A més, s’ha anunciat que es buscarà oferir més flexibilitat a les petites i mitjanes empreses en la implementació del registre digital. Així mateix, s’ha reconegut la necessitat d’endurir les sancions per incompliment, optant per multes més elevades i imposant-les per treballador, no per empresa, reconeixent que les mesures actuals no són prou dissuasives ni efectives.

3cat 20 de febrer 2024

Terrassa valora crear comunitats energètiques en l’àmbit industrial

errassa és el tercer municipi amb més instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum a Catalunya, amb 1.381 instal·lacions, superat només per Sant Cugat del Vallès i Barcelona. Tot i això, aquestes representen només el 4% dels edificis de la ciutat, amb la majoria en habitatges unifamiliars. Les instal·lacions d’autonconsum compartit són només el 1%, una tendència que l’Ajuntament vol potenciar, especialment en el sector empresarial, que està mostrant un creixement notable.

L’Ajuntament ha impulsat dos estudis, un tècnic i un altre jurídic, en col·laboració amb la Diputació, amb la participació de dotze empreses, per promoure l’autoconsum compartit i les comunitats energètiques en els sectors industrials. Segons l’estudi tècnic, tot i la inversió necessària, l’autoconsum té un gran potencial a Terrassa, amb beneficis significatius per a les empreses participants. L’estudi jurídic ha conclòs que la millor opció per dur a terme una comunitat energètica seria crear una associació, ja que la majoria dels interessats no estan disposats a aportar capital a altres tipus de societats.

L’Ajuntament ha actualitzat les ordenances fiscals per incentivar l’autoconsum compartit, oferint una bonificació del 50% de l’IBI durant cinc anys a qui cedeixi les seves cobertes per a instal·lacions fotovoltaiques. També s’està treballant en la creació d’un banc de cobertes per facilitar aquesta pràctica.

Diari de Terrassa 15 de febrer 2024

A Terrassa encara hi ha unes 7.600 edificacions amb amiant

L’Ajuntament de Terrassa ha completat un estudi sobre la presència d’amiant al municipi, utilitzant tecnologies avançades de teledetecció. Aproximadament 7.600 edificis a la ciutat, que inclouen un 30% de construccions privades i un 12% de les públiques, contenen aquest material. Aquestes dades s’ajusten a tendències similars en altres municipis.

Per complir amb les normatives de la UE, estatals i autonòmiques, que exigeixen la retirada de l’amiant abans del 2032, l’Ajuntament ha de desenvolupar un cens i un pla d’actuació. A més, s’ha creat una comissió de seguiment amb representants d’entitats locals i professionals per supervisar aquest procés.

La Generalitat està considerant reforçar les subvencions per als propietaris privats per a la retirada de l’amiant, potencialment combinant-la amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. L’Ajuntament també està investigant la possibilitat d’exempcions o bonificacions fiscals per a aquells que es comprometin amb la retirada de l’amiant.

L’amiant és un material tòxic que es va utilitzar àmpliament en la construcció i la indústria fins als anys 90. Ara es considera un residu perillós que ha de ser retirat amb precaució, ja que la inhalació de les seves microfibres pot ser nociva per a la salut. Les disposicions legals exigeixen una gestió segura i responsable d’aquest material.

Diari Terrassa 8 de febrer 2024

Sessió de treball entre la Cecot i l’equip de govern de l’Ajuntament de Terrassa pel desenvolupament econòmic i empresarial de la ciutat 

Representants empresarials de la Cecot i una delegació de l’equip de govern de l’Ajuntament de Terrassa, encapçalada per l’alcalde Jordi Ballart, s’han reunit avui per posar en comú propostes per al desenvolupament econòmic de la ciutat i consolidar un marc de trobada freqüent entre els equips d’ambdues entitats.

Amplia més informació aquí

Ajuntament i Cecot intercanvien propostes per al desenvolupament econòmic | Diari de Terrassa