Notícies

L’Agrupació de Polígons de Terrassa

Treballa, entre altres, per definir les estratègies a curt i mitjà termini que possibilitin la millora dels polígons, negociar elpressupost municipal destinat als polígons i orientar les actuacions de l’Ajuntament de Terrassa en aquest àmbit i estimular la creació...